12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları 2024 MEB Müfredatı

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları 2024 MEB Müfredatı
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 3 Ortalama: 3]

12.Sınıf Türk Dili Edebiyatı Konuları Müfredatı 2024 Lise 12. Sınıf Türk Dili Edebiyatı Müfredatı, 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı üniteleri, 12. Sınıf Türk Dili Edebiyatı Kazanımları 2024

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Müfredatı

Milli Eğitim Bakanlığı ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan Güncel 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları aşağıda listelenmiştir.

Müfredattaki konuların kazanımları Milli Eğitim Bakanlığı MEB ve Ölçme Seçme Yerleştirme Sistemi ÖSYM tarafından sınavda çıkacak konulardan oluşmaktadır. MEB Testleri için 12.Sınıf MEB Kazanım Testleri sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca sitemizde 12. Sınıf Ders Kitaplarını PDF olarak indirebilirsiniz. 12.Sınıf Türk Dili Edebiyatı Konuları Müfredatı 2021 aşağıdadır.

12.Sınıf 1.Dönem Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

 • Edebiyat İle Düşünce Akımları/Felsefe Arasındaki İlişki
 • Edebiyat İle Psikoloji Ve Psikiyatri Arasındaki İlişki
 • Dilin Tarihî Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler
 • İlk Örneklerden Günümüze Türkçenin Önemli Sözlükleri
 • Yazım Ve Noktalama
 • 1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye
 • Kelimede Anlam
 • Cumhuriyet Dönemi Saf Şiir Anlayışı
 • Cumhuriyet Dönemi (1923-1960)
 • Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Anlayışı
 • Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir
 • Garip Akımını Temsil Eden Şiir
 • İkinci Yeni Şiiri
 • Dinî Değerleri, Geleneğe Duyarlılığı Ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir
 • 1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Öne Çıkaran Şiir
 • 1980 Sonrası Türk Şiiri

12.Sınıf 2.Dönem Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

 • Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri
 • Roman
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı (1923-1950 Arası)
 • Cumhuriyet Dönemi (1950-1980 Arası) Türk Romanı
 • 1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman
 • Türk Dünyası Edebiyatında Roman
 • Dünya Edebiyatında Roman
 • Paragrafta Anlam
 • Tiyatro
 • 1950 Sonrası Türk Tiyatrosu
 • Dünya Edebiyatında Deneme
 • Cumhuriyet Dönemi’nde (1923-1960 Arası) Deneme
 • Cumhuriyet Dönemi’nde (1960 Sonrası) Deneme
 • Cumhuriyet Dönemi’nde Söylev
 • İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev
 • İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev
 • Türk Edebiyatında Söylev

YKS ONLİNE BİREBİR ÖZEL DERS

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanımları

1960 SONRASI CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE HİKÂYE
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler.
Metnin tema ve konusunu belirler.
Metindeki çatışmaları belirler.
Metnin olay örgüsünü belirler.
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler.
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler.
Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler.
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler.
Metnin üslup özelliklerini belirler.
Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.
Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
Metni yorumlar.
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir.

YAZIM VE NOKTALAMA
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.

KELİMEDE ANLAM
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamını belirler.

CUMHURİYET DÖNEMİ SAF ŞİİR ANLAYIŞI
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamını belirler.
Şiirin temasını belirler.
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler.
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.
Şiirde söyleyici ile hitap edilen kişi/varlık arasındaki ilişkiyi belirler.
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.

MİLLÎ EDEBİYAT ANLAYIŞINI YANSITAN ŞİİR
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
Şiiri yorumlar.
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.

1980 SONRASI TÜRK ŞİİRİ VE CUMHURİYET SONRASI HALK ŞİİRİ
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamını belirler.
Şiirin temasını belirler.
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler.
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.
Şiirde söyleyici ile hitap edilen kişi/varlık arasındaki ilişkiyi belirler.
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
Şiiri yorumlar.
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.

ROMAN TİYATRO DENEME SÖYLEV
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler.
Metnin tema ve konusunu belirler.
Metindeki çatışmaları belirler.
Metindeki temel çatışmayı/karşılaşmayı ve bu çatışma etrafında metinde yer alan veya metnin ima ettiği diğer atışmaları/karşılaşmaları/karşıtlıkları belirler.
Metindeki olay örgüsünü belirler.
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler.
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler.
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler.
Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.
Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
Metni yorumlar.
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar

Bunlara baktınız mı?

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır.