12.Sınıf Fizik Konuları 2024 MEB Müfredatı

12.Sınıf Fizik Konuları 2024 MEB Müfredatı
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 3 Ortalama: 2.3]

12.Sınıf Fizik Konuları Müfredatı 2024 Lise 12. Sınıf Fizik Dersi Müfredatı, 12.Sınıf Fizik dersi üniteleri, 12.Sınıf Fizik Dersi Kazanımları 2024

12.Sınıf Fizik Dersi Müfredatı

Milli Eğitim Bakanlığı ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan Güncel 12.Sınıf Fizik Konuları aşağıda listelenmiştir.

Müfredattaki konuların kazanımları Milli Eğitim Bakanlığı MEB ve Ölçme Seçme Yerleştirme Sistemi ÖSYM tarafından sınavda çıkacak konulardan oluşmaktadır. MEB Testleri için 12.Sınıf MEB Kazanım Testleri sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca sitemizde 12. Sınıf Ders Kitaplarını PDF olarak indirebilirsiniz. 12.Sınıf Fizik Konuları Müfredatı 2024 aşağıdadır. Ayrıca konulara ait kazanımları da konulardan sonra bulabilirsiniz.

12.Sınıf Fizik Dersi Konuları

2024 YKS ÇIKMAYACAK KONULAR

YKS ONLİNE BİREBİR ÖZEL DERS

12.Sınıf 1.Dönem Fizik Konuları

 • ÇEMBERSEL HAREKET
 • Çizgisel hız
 • Açısal hız
 • Merkezcil kuvvet, Merkezcil ivme
 • Eylemsizlik momenti
 • Açısal momentum
 • Kütle çekim kuvveti
 • HARMONİK HAREKET
 • Uzanım, genlik
 • Geri çağırıcı kuvvet
 • Denge noktası
 • Yay sarkacı, Basit sarkaç
 • DALGA MEKANİĞİ
 • Girişim, kırınım
 • Doppler olayı
 • Elektromanyetik dalga
 • Elektromanyetik spektrum

12.Sınıf 2.Dönem Fizik Konuları

 • DALGA MEKANİĞİ
 • Atom, Bohr atom teorisi
 • Enerji seviyesi
 • Uyarılma, iyonlaşma, ışıma
 • Atom
 • Büyük patlama
 • Alt parçacık, Antimadde, Radyoaktivite
 • Fisyon, Füzyon
 • MODERN FİZİK
 • Özel görelilik
 • Siyah cisim ışıması
 • Fotoelektrik olayı
 • Compton olayı
 • de Broglie dalga boyu
 • MODERN FİZİK UYGULAMALARI
 • Görüntüleme teknolojisi
 • Yarı iletken
 • Diyot, transistör
 • LED
 • Güneş pili
 • Süper iletken
 • Nanoteknoloji
 • Nanobilim
 • LASER

2024 YKS ÇIKMAYACAK KONULAR

YKS ONLİNE BİREBİR ÖZEL DERS

12.Sınıf Fizik Dersi Kazanımları

• 12.1.1.1. Düzgün çembersel hareketi açıklar.
• 12.1.1.2. Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder

• 12.1.1.3. Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder.
• 12.1.1.4. Yatay, düşey, eğimli zeminlerde araçların emniyetli dönüş şartları ile ilgili hesaplamalar yapar.

• 12.1.2.1. Öteleme ve dönme hareketini karşılaştırır.
• 12.1.2.2. Eylemsizlik momenti kavramını açıklar.
• 12.1.2.3. Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar.
• 12.1.3.1. Açısal momentumun fiziksel bir nicelik olduğunu açıklar.
• 12.1.3.2. Açısal momentumu çizgisel momentum ile ilişkilendirerek açıklar.
• 12.1.3.3. Açısal momentumu torkla ilişkilendirir.
• 12.1.3.4. Açısal momentumun korunumunu günlük hayattan örneklerle açıklar

• 12.1.4.1. Kütle çekim kuvvetini açıklar.
• 12.1.4.2. Newton’un Hareket Kanunları’nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler.
• 12.1.4.3. Kütle çekim potansiyel enerjisini açıklar.
• 12.1.5.1. Kepler Kanunları’nı açıklar

• 12.2.1.1. Basit harmonik hareketi düzgün çembersel hareketi kullanarak açıklar.
• 12.2.1.2. Basit harmonik harekette konumun zamana göre değişimini analiz eder
• 12.2.1.3. Basit harmonik harekette kuvvet, hız ve ivmenin konuma göre değişimi ile ilgili hesaplamalar yapar.

• 12.2.1.4. Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler.
• 12.2.1.5. Yay sarkacı ve basit sarkacın periyodu ile ilgili hesaplamalar yapar.

• 12.3.1.1. Su dalgalarında kırınım olayının dalga boyu ve yarık genişliği ile ilişkisini belirler.
• 12.3.1.2. Su dalgalarında girişim olayını açıklar.
• 12.3.1.4. Işığın tek yarıkta kırınımına etki eden değişkenleri açıklar.
• 12.3.1.5. Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar.
• 12.3.1.6. Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar.
• 12.3.2.1. Elektromanyetik dalgaların ortak özelliklerini açıklar.
• 12.3.2.2. Elektromanyetik spektrumu günlük hayattan örneklerle ilişkilendirerek açıklar.

• 12.4.1.1. Atom kavramını açıklar.
• 12.4.1.2. Atomun uyarılma yollarını açıklar.
• 12.4.1.3. Modern atom teorisinin önemini açıklar.

• 12.4.2.1. Büyük patlama teorisini açıklar.
• 12.4.2.2. Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar.
• 12.4.2.3. Madde oluşum sürecini açıklar.
• 12.4.2.4. Madde ve antimadde kavramlarını açıklar.
• 12.4.3.1. Kararlı ve kararsız durumdaki atomların özelliklerini karşılaştırır.
• 12.4.3.2. Radyoaktif bozunma sonucu atomun kütle numarası, atom numarası ve enerjisindeki değişimi açıklar.
• 12.4.3.3. Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar.
• 12.4.3.4. Radyasyonun canlılar üzerindeki etkilerini açıklar.

• 12.5.1.1. Michelson–Morley deneyinin amacını ve sonuçlarını açıklar.
• 12.5.1.2. Einstein’ın özel görelilik teorisinin temel postülalarını ifade eder.
• 12.5.1.3. Göreli zaman ve göreli uzunluk kavramlarını açıklar.
• 12.5.1.4. Kütle-enerji eşdeğerliğini açıklar.

• 12.5.2.1. Siyah cisim ışımasını açıklar.
• 12.5.3.1. Foton kavramını açıklar.
• 12.5.3.2. Fotoelektrik olayını açıklar.
• 12.5.3.3. Farklı metaller için maksimum kinetik enerji-frekans grafiğini çizer.
• 12.5.3.4. Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.
• 12.5.3.5. Fotoelektrik olayın günlük hayattaki uygulamalarına örnekler verir.
• 12.5.3.6. Fotoelektrik olayla ilgili hesaplamalar yapar.

• 12.5.4.1. Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar.
• 12.5.4.2. Compton ve fotoelektrik olaylarının benzer yönlerini belirterek ışığın tanecik doğası hakkında çıkarım yapar.
• 12.5.4.3. Işığın ikili doğasını açıklar.
• 12.5.4.4. Madde ve dalga arasındaki ilişkiyi açıklar.

• 12.6.1.1. Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar.
• 12.6.1.2. LCD ve plazma teknolojilerinde fizik biliminin yerini açıklar.
• 12.6.2.1. Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar.
• 12.6.2.2. Yarı iletken malzemelerin teknolojideki önemini açıklar.
• 12.6.2.3. LED teknolojisinin kullanıldığı yerlere örnekler verir.
• 12.6.2.4. Güneş pillerinin çalışma şeklini açıklar.
• 12.6.2.5. Günlük hayatı kolaylaştıran, güneş pillerinin kullanıldığı sistem tasarlar.
• 12.6.3.1. Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar.
• 12.6.3.2. Süper iletkenlerin teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir.
• 12.6.4.1. Nanobilimin temellerini açıklar.
• 12.6.4.2. Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar.
• 12.6.4.3. Nanomalzemelerin teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir.
• 12.6.5.1. LASER ışınlarının elde edilişini açıklar.
• 12.6.5.2. LASER ışınlarının teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir.

Bunlara baktınız mı?

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır.