10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları 2024 MEB Müfredatı

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları 2024 MEB Müfredatı
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 10 Ortalama: 4]

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları Müfredatı 2024 Lise 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Müfredatı 10. Sınıf Türk Dili dersi üniteleri 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Kazanımları 2024

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Müfredatı

Milli Eğitim Bakanlığı ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan Güncel 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları aşağıda listelenmiştir.

Müfredattaki konuların kazanımları Milli Eğitim Bakanlığı MEB ve Ölçme Seçme Yerleştirme Sistemi ÖSYM tarafından sınavda çıkacak konulardan oluşmaktadır. MEB Testleri için MEB Kazanım Testleri sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca sitemizde MEB Ders Kitaplarını PDF olarak indirebilirsiniz. 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları Müfredatı 2024 aşağıdadır. Ayrıca konulara ait kazanımları da konulardan sonra bulabilirsiniz.

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

YKS ONLİNE BİREBİR ÖZEL DERS

10.SINIF DERS KİTAPLARI PDF

10. Sınıf 1.Dönem Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi
Türk Edebiyatının Dönemleri
Türkçenin Tarihî Gelişimi

HİKÂYE
Dede Korkut Hikâyeleri
Halk Hikâyesi
Mesnevi
Tanzimat Dönemi’nde Hikâye
Servetifünun Dönemi’nde Hikâye
Edebiyat Dönemi’nde Hikâye
Fiilimsiler

ŞİİR
İslamiyet’in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi)
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı
Halk Şiiri
Divan Şiiri
İsim Tamlamaları [Yazım ve Noktalama]

DESTAN/EFSANE
Destan

10. Sınıf 2.Dönem Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

DESTAN/EFSANE
Efsane
Sıfat Tamlamaları [Yazım ve Noktalama]

ROMAN
Dünya Edebiyatında Roman
Tanzimat Dönemi’nde Roman
Servetifünun Dönemi’nde Roman
Millî Edebiyat Dönemi’nde Roman
Cümle Türleri (Anlamına Göre) [Yazım ve Noktalama]

TİYATRO
Tiyatro
Batı Etkisindeki Türk Tiyatrosu
Cümle Türleri (Yüklemine Göre) [Yazım ve Noktalama]

ANI (HATIRA)
Anı (Hatıra)
Cümle Türleri (Yapısına Göre) [Yazım ve Noktalama]

HABER METNİ
Haber Nedir?
Haber Yazma Teknikleri
Cümle Türleri [Yazım ve Noktalama]

GEZİ YAZISI
Gezi Yazısı
Cümle Türleri [Yazım ve Noktalama]

YKS ONLİNE BİREBİR ÖZEL DERS

10.SINIF KONULARI TÜM DERSLER

MEB KAZANIM TESTLERİ PDF

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Kazanımları

EDEBİYATIN TARİH VE DİN İLE İLİŞKİSİ/TÜRK EDEBİYATININ ANA DÖNEMLERİ
TÜRKÇENİN TARİHÎ GELİŞİMİ

Tarihî gerçekliğin edebî metinlerde yeniden yorumlandığını, edebiyatın tarihten yararlanabileceğini, dinî hayatın edebî dönemleri belirleyen etkenlerden biri olduğunu bilir. Edebiyatın dinî hayata, dinî hayatın da edebiyata ve dile etkide bulunduğunu fark eder. Türk edebiyatının ana dönemlerini (İslamiyet’in kabulünden önceki dönem, İslami Dönem, Batı etkisinde gelişen dönem) metinlerden yola çıkarak fark eder.
Sözlü edebiyat dönemini bilir. Yazılı edebiyat dönemini Türklerin kullandığı alfabeleri (Kök Türk, Uygur, Arap, Kiril, Latin alfabesi) çerçevesinde tanır.

HİKÂYE
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder.
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler.
Metnin tema ve konusunu belirler.
Metindeki çatışmaları belirler.
Metnin olay örgüsünü belirler.
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler.
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler.
Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler.
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. Metnin üslup özelliklerini belirler.
Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.
Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
Metni yorumlar.
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.

İSLAMİYET’İN KABULÜNDEN ÖNCEKİ TÜRK ŞİİRİ (KOŞUK-SAGU
GEÇİŞ DÖNEMİ (11-12.YÜZYIL) TÜRK EDEBİYATI ÖRNEKLERİ

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder.
Şiirin temasını belirler.
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler.
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.
Şiirde söyleyici ile hitap edilen kişi/varlık arasındaki ilişkiyi belirler.
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
Şiiri yorumlar.
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.

HALK EDEBİYATI
İLAHİ-NEFES-KOŞMA
MÂNİ-TÜRKÜ
DİVAN ŞİİRİ GAZEL-KASİDE-ŞARKI

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder.
Şiirin temasını belirler.
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler.
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.
Şiirde söyleyici ile hitap edilen kişi/varlık arasındaki ilişkiyi belirler.
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
Şiiri yorumlar.
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.

DÜNYA DESTANLARI
TÜRK HALK EDEBİYATINDA EFSANE
İSLAMİYET’İN KABULÜNDEN ÖNCEKİ TÜRK EDEBİYATINDA DESTAN
İSLAMİYET’İN KABULÜNDEN SONRAKİ DÖNEM DESTANLARI

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. Metindeki çatışmaları belirler.
Metnin olay örgüsünü belirler.
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler.
Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler.
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. Metnin üslup özelliklerini belirler.
Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.
Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
Metni yorumlar.
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar

1923-1980 DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATINDA YAPMA DESTANLAR
DÜNYA EDEBİYATINDA ROMAN
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN
SERVETİFÜNUN DÖNEMİNDE ROMAN
MİLLÎ EDEBİYAT DÖNEMİNDE ROMAN
GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU
MODERN TÜRK TİYATROSU

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder.
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler.
Metnin tema ve konusunu belirler.
Metindeki çatışmaları belirler. Metindeki temel çatışmayı/karşılaşmayı ve bu çatışma etrafında metinde yer
alan veya metnin ima ettiği diğer çatışmaları/karşılaşmaları/karşıtlıkları belirler.
Metindeki olay örgüsünü belirler.
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler.
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler.
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler.
Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.
Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
Metni yorumlar.
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.

SERVETİFÜNUN DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATINDA ANI
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATINDA ANI

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder.
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler.
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar.
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler.
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler.
Metnin görsel unsurlarla ilişkisini belirler Metnin üslup özelliklerini belirler.
Metinde yazara/metne özgü dil ve anlatım özellikleri belirlenir

GÜNCEL GAZETE VE DERGİ HABERLERİ
DİVAN EDEBİYATINDA GEZİ
CUMHURİYET EDEBİYATINDA GEZİ

Bunlara baktınız mı?

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır.