10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Gizem Yayınları 6.Ünite (75-88 Sayfalar) Helpful Tips

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Gizem Yayınları 6.Ünite (75-88 Sayfalar) Helpful Tips
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 4 Ortalama: 3.8]

10.Sınıf Gizem İngilizce Kitabı 6.ünite Cevapları. 10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Gizem Yayınları Cevapları 6.Ünite (75-88 Sayfalar) Helpful Tips

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Üniteleri

 • 1.ÜNİTE: SCHOOL LIFE (9-22 Sayfalar)
 • 2.ÜNİTE: PLANS (23-36 Sayfalar)
 • 3.ÜNİTE: LEGENDARY FIGURES (37-48 Sayfalar)
 • 4.ÜNİTE: TRADITIONS (49-60 Sayfalar)
 • 5.ÜNİTE: TRAVEL (61-74 Sayfalar)
 • 6.ÜNİTE: HELPFUL TIPS (75-88 Sayfalar)
 • 7.ÜNİTE: FOOD AND FESTIVALS (89-102 Sayfalar)
 • 8.ÜNİTE: DIGITAL ERA (103-116 Sayfalar)
 • 9.ÜNİTE: MODERN HEROES AND HEROINES (117-128 Sayfalar)
 • 10.ÜNİTE: SHOPPING (129-142 Sayfalar)

10.Sınıf İngilizce 6.Ünite Kelimeleri

 • accountant:Muhasebeci
 • advice column:tavsiye sütunu
 • baking soda:karbonat
 • become extinct:soyu tükenmek
 • bicycle rack:Bisiklet rafı
 • blood pressure:kan basıncı
 • body language: vücut dili
 • decisive:belirleyici
 • degree:derece
 • disaster:afet
 • drought: kuraklık
 • environment:çevre
 • executive:yönetici
 • famine:kıtlık
 • global warming:küresel ısınma
 • graduate:mezun olmak
 • job interview:iş görüşmesi
 • make eye contact:göz teması kur
 • novelist:romancı (yazar)
 • overuse:aşırı
 • peel:kabuk
 • peppermint tea:Nane çayı
 • pollute:kirletmek
 • regulation:düzenleme
 • renewable:yenilenebilir
 • residence hall:konut salonu
 • resident:sakin(mahalle sakini)
 • rub: ovmak
 • run out:dışarı koşmak
 • search: araştırma
 • solve a problem:problem çözmek
 • strength: kuvvet
 • tip:bahşiş
 • vinegar:sirke
 • waste energy:atık enerji
 • weakness: zayıflık
 • wisely: akıllıca

10.Sınıf İngilizce 6.ünite List of Idioms/ Proverbs

 • all ears:dikkat kesilmek
 • One hand washes the other: Bir el diğerini yıkar
 • on the tip of someone’s tounge:dilinin ucunda
 • Two heads are better than one: bir elin nesi var iki elin sesi var

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Gizem Yayınları 6.ünite

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 76 Gizem yayınları

B. Read the following phrases and put them in the correct order. (Aşağıdaki ifadeleri okuyun ve doğru sıraya koyun.)

 1. graduate from university
 2. search for a job
 3. have a job interview

a. The following pieces of advice are about a successful job interview. Listen to the conversation and tick the ones you hear. (Audio 6.1) (Aşağıdaki tavsiyeler başarılı bir iş görüşmesi ile ilgilidir. Sohbeti dinleyin ve duyduklarınızı işaretleyin. )

sol taraf

 • 8
 • 1
 • 5
 • 4

sağ taraf

 • 3
 • 6
 • 2
 • 7

WHİLE YOU LİSTEN

A.The following pieces of advice are about a successful job interview.Listen to the conversation and tick the ones you hear.(Aşağıdaki tavsiye parçaları başarılı bir iş görüşmesi ile ilgilidir. Konuşmayı dinleyin ve duyduklarınızı işaretleyin.)

 1. tick it
 2. tick it
 3. tick it
 4. tick it
 5. tick it
 6. tick it
 7. tick it
 8. tick it
 9. tick it

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 77 Gizem yayınları

B. The following pieces of advice are about choosing the right job. Listen to the conversation and number them. (Aşağıdaki tavsiyeler, doğru işi seçmekle ilgilidir. Sohbeti dinleyin ve numaralandırın.)

 • 7
 • 3
 • 1
 • 5
 • 2
 • 4
 • 6

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 79 Gizem yayınları

a. Listen to the radio program. Choose the correct answer. (Audio 6.5) (Radyo programını dinle. Doğru cevabı seç. )

today the radio program is about …..

aswer:C

B. Listen to the radio program again and use the following words to fill in the gaps. (Radyo programını tekrar dinleyin ve boşlukları doldurmak için aşağıdaki kelimeleri kullanın.)

 1. baking soda
 2. lemon
 3. ,vinegar
 4. toothpaste

C.Listen to the second part of radio program and correct the mistakes in the sentences.(audio6.6)( Radyo programının ikinci bölümünü dinle ve cümle içindeki hataları düzelt.)

 1. maggie
 2. banana
 3. two

IDIOMS/PROVERBS CORNER

Read the extracts from the radio program and answer the questions.(Radyo programından alıntıları okuyun ve soruları cevaplayın.)

 1. I am listening very careful.
 2. I am trying to remember something.

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 80 Gizem yayınları

Listen to the conversation and underline the correct words. (Audio 6.7)(Sohbeti dinleyin ve doğru kelimelerin altını çizin. )

Teacher:environmental problems
Brandon:waste energy
Teacher: organised environmental campaigns
Brandon:leave the electrical appliances on standby
Teacher:the earth will be in trouble
Carmen:take shorter showers

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 81 Gizem yayınları

B. Work in groups of 4. Give advice on solving the environmental problems. Then share your ideas with the class.(4 kişilik gruplar halinde çalışın. Çevre sorunlarını çözme konusunda tavsiyeler verin. Ardından fikirlerinizi sınıfla paylaşın. )


If you want a clean and healthy world, you should……………….

answer: run out energy sources

Look at the list below and tick the sentences that are true for you.(Aşağıdaki listeye bakın ve sizin için doğru olan cümleleri işaretleyin. )

 1. tick it
 2. tick it
 3. tick it

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 82 Gizem yayınları

a. Read these letters to the advice page of a magazine. Answer the questions.(Bu mektupları bir derginin tavsiye sayfasına okuyun. Soruları cevapla.)

 1. All the letters are for the Debbie.
 2. No,they are not.

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 83 Gizem yayınları

C. Work in pairs and read Debbie’s replies. Match them with the letters(1-5).(Çiftler halinde çalışın ve Debbie’nin cevaplarını okuyun. Onları harflerle eşleştir)

 • A-3
 • B-2
 • C-5
 • D-1
 • E-4

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 84 Gizem yayınları

d. Work in pairs. Read the letters in activity A and the replies in activity C again. Complete the following sentences. (Çiftler halinde çalışın. A aktivitesindeki harfleri ve C aktivitesindeki yanıtları tekrar okuyun. Takip eden cümleleri tamamlayın.)

 1. She will understand how Pamela feels and their relationship will get better.
 2. He will think Dave the is thieves and every thing will be terrible for Dave.
 3. She will understand his feelings very well and she won’t argue with him.
 4. She will become more successful if she feels well.

e. Read the following brochure and choose the correct answer.( Aşağıdaki broşürü okuyun ve doğru cevabı seçin.)

answer is B

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 85 Gizem yayınları

F. Read the brochure again and circle T for true or F for false for each statement.(Broşürü tekrar okuyun ve her cümle için T’yi doğru, F’yi de yanlış çevirin.)

 1. F
 2. T
 3. F
 4. T
 5. T
 6. F
 7. T
 8. F
 9. F
 10. T

A. Read the replies in activity C in While You Read again. Discuss these questions.(Tekrar okurken C aktivitesindeki cevapları okuyun. Bu soruları tartışın.)

 1. I do not agree whit the all of them because they are all true and kind.
 2. I do not have any agreements.

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 87 Gizem yayınları

Read the dialogues below and match the proverbs with the meanings. (Aşağıdaki diyalogları okuyun ve atasözlerini anlamlarla eşleştirin.)

 1. b
 2. a

10.Sınıf İngilizce Gizem Yayınları TÜM ÜNİTELER CEVAPLARI

Bunlara Baktınız mı?

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Gizem Yayınları

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır.