10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Gizem Yayınları 3.Ünite (37-48 Sayfalar) Legendary Figures

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Gizem Yayınları 3.Ünite (37-48 Sayfalar) Legendary Figures
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 2 Ortalama: 3]

10.Sınıf Gizem İngilizce Kitabı 3.Ünite Cevapları. 10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Gizem Yayınları Cevapları 3.Ünite (37-48 Sayfalar) Legendary Figures

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Üniteleri

 • 1.ÜNİTE: SCHOOL LIFE (9-22 Sayfalar)
 • 2.ÜNİTE: PLANS (23-36 Sayfalar)
 • 3.ÜNİTE: LEGENDARY FIGURES (37-48 Sayfalar)
 • 4.ÜNİTE: TRADITIONS (49-60 Sayfalar)
 • 5.ÜNİTE: TRAVEL (61-74 Sayfalar)
 • 6.ÜNİTE: HELPFUL TIPS (75-88 Sayfalar)
 • 7.ÜNİTE: FOOD AND FESTIVALS (89-102 Sayfalar)
 • 8.ÜNİTE: DIGITAL ERA (103-116 Sayfalar)
 • 9.ÜNİTE: MODERN HEROES AND HEROINES (117-128 Sayfalar)
 • 10.ÜNİTE: SHOPPING (129-142 Sayfalar)

10.Sınıf İngilizce 3.Ünite Kelimeleri

 • argue:tartışmak
 • army:ordu
 • attack:saldırı
 • banquet:ziyafet
 • blind:kör
 • brave:cesur
 • castle:kale
 • century:yüzyıl
 • cruel:acımasız
 • dead:ölü
 • destroy:yıkmak
 • disappear:kaybolmak
 • dunk:daldırmak
 • empire:imparatorluk
 • fight:kavga
 • fort:hisar
 • front line:ön çizgi
 • greet:selamlamak
 • heroic:kahraman
 • heroism:kahramanlık
 • hug:sarılmak
 • ignore:aldırmamak
 • invade:saldırmak
 • legendary:efsanevi
 • mausoleum:anıt mezar
 • motherland:vatan
 • prison:hapis
 • raid:baskın
 • revenge:intikam
 • sleeve:
 • statue:heykel
 • tale:masal
 • unique:eşsiz
 • veteran:emektar
 • vizier:vezir
 • war:savaş

10.Sınıf İngilizce 3.ünite List of Idioms/ Proverbs

 • boiling with rage:öfkeden kudurmak
 • in no time:kaşla göz arasında
 • on a rocky road:zorlu süreç
 • on cloud nine:bultların üstünde sonderece mutlu

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Gizem Yayınları 3.Ünite

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 38 Gizem yayınları

A. Listen to the text. Which legendary figure is it about? Choose the correct answer.(Metni dinle. Hangi efsanevi figür bu? Doğru cevabı seç. )

b. Nasreddin Hodja

B. Read the statements below. Then listen to the text again and circle the correct answer.(Aşağıdaki ifadeleri okuyun. Ardından metni tekrar dinleyin ve doğru cevabı daire içine alın.)

1. YES

2. NO

3. NO

4. YES

C. Listen to the story and put the events in the correct order(Hikayeyi dinleyin ve olayları doğru sıraya koyun. )

 • The Hodja borrowed a big pot from his neighbor.
 • The Hodja gave the pot back with a small one inside it.
 • The neighbor saw the small pot and asked what it was.
 • The Hodja said, “Your pot gave birth!” and the neighbor took it happily.
 • The Hodja borrowed the big pot again, but he didn’t give it back.
 • The neighbor came to the Hodja’s house and asked for his pot.
 • The Hodja said the pot died.
 • The neighbor didn’t believe and the Hodja said, “You believed that your pot gave birth. Now why don’t you believe that your pot died?

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 39 Gizem yayınları

E. Listen to the story and number the pictures.(Hikayeyi dinleyin ve resimleri numaralandırın.)

a. 4

b. 3

c. 6 

d. 1

e. 2

f. 5

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 40 Gizem yayınları

F. Listen to the text. Which of the following countries have Köroğlu stories in their cultures? Tick them.(Metni dinle. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde Köroğlu’nun kültürlerinde öyküler var? Onları işaretleyin. )

Azerbaijan

Georgia

Turkmenistan

Uzbekistan

Kazakhistan

G. Listen to the story and put the events in the correct order(Hikayeyi dinleyin ve olayları doğru sıraya koyun )

1. g

2. d

3. b

4. h

5. f

6. a

7. i

8. e

9. j

10.c

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 41 Gizem yayınları

A. Read the following extract from the second Nasreddin Hodja story. Answer the questions.(İkinci Nasreddin Hoca hikâyesinden aşağıdaki özü okuyun. Soruları cevapla.)

 1. He went back very quickly.
 2. He was very angry.

B. Can you translate these idioms into your own language?(Bu deyimleri kendi dilinize çevirebilir misiniz? )

 1. hızlıca/ çabucak/ çok geçmeden/ vakit kaybetmeden/ kaşla göz arasında
 2. küplere binmek/ öfkeden kudurmak/ çok sinirlenmek

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları

B. Write each of the following verbs into the correct column above.(Aşağıdaki fiillerin her birini yukarıdaki doğru sütuna yazın. )

/t/
worked
laughed
looked
watched
washed
/d/
lived
listened
played
loved
injured
/ıd/
wanted
needed
decided
started
hated

A. Work in pairs. Look at activity C in While You Listen. Take turns to tell the story. Use sequence words like First, Next, Then, Later, After that, Afterwards, Finally. Start as follows.(Çiftler halinde çalışın. Sen Dinlerken C aktivitesine bak. Sıralamayı anlatmak için sırayla al. Önce, Sonra, Sonra, Sonra, Sonra Sonra, Sonunda gibi sıra sözcükleri kullanın. Aşağıdaki gibi başlayın.)

One day, the Hodja borrowed a big pot from a neighbor. Afterwards, he gave it back with a small pot in it. When the neighbor saw it, he asked, “What’s this?” The Hodja said, “Your pot gave birth!” The neighbor happily thanked the Hodja. Next, he accepted the small pot. A few weeks later, the Hodja borrowed the big pot from the neighbor again, but this time he didn’t return it. First, the neighbor waited for several days, and then he came to the Hodja’s house. After that, he asked, “What happened to my pot?” The Hodja answered, “Your pot died.” The neighbor was shocked. He said, “Pots don’t die!” Finally, the Hodja said, “You believed that your pot gave birth. Now why don’t you believe that your pot died?

C. Work with a different partner. Look at activity D in While You Listen. Take turns to tell the story with sequence words. Use the prompts below or your own words.(Farklı bir ortakla çalışın. Sen Dinlerken D aktivitesine bak. Sıra sözleriyle hikayeyi anlatmak için sırayla ilerleyin. Aşağıdaki uyarıları veya kendi kelimelerinizi kullanın. )

One day, someone invited the Hodja to a banquet. He dressed plainly but when he went there, he saw everyone was wearing nice clothes. No one welcomed him. They ignored him so the Hodja was very unhappy. Next, he went home quickly and put on his fur coat. After that, he returned soon. Now everyone greeted him politely. First, the Hodja didn’t start to eat. While everyone was looking at him, he dunked the sleeve of his coat into the soup bowl and said, “Eat, my fur coat, eat!” Then he said, When I came here in plain clothes, you ignored me. Afterwards, I went home and dressed beautifully. When I came back, I was wearing a fur coat so you offered me the best meals. You respected my fur coat, not me. So it should eat!

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 43 Gizem yayınları

A. Read the paragraph and answer the questions.(paragrafı oku ve soruları cevapla. )

Where are the stories of Dede Korkut set? They are set in Central Asia.

When are the stories possibly set? They are possibly set in the period from the 8th century to the 13th century.

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 44 Gizem yayınları

B. Read the story. Write the name of the main character to complete the title.(Hikayeyi oku. Başlığı tamamlamak için ana karakterin adını yazın .)

Yegenek

C. Read the story again and answer the questions.(Hikayeyi tekrar oku ve soruları cevapla. )

 1. Bayındır Khan gave permission to Kazılık Koca for a raid.
 2. Kazılık Koca went to the Düzmüral Castle.
 3. The ruler of the castle was a big man. He was extremely strong and very good at fighting.
 4. The ruler caught Kazılık Koca and put him in prison. He stayed in prison for sixteen years.
 5. He was a brave young man.
 6. One day, he learned everything while hewas arguing with someone.
 7. He fought heroically against the ruler of the castle and killed him. Then Kazılık Koca went out of prison and found out that his son Yegenek saved him. After that, they hugged each other.

D. Find the following verbs in the story and match them with their meanings (a-c).(Hikayede aşağıdaki fiilleri bulun ve anlamları (a-c) ile eşleştirin.)

1. b

2. c

3. a

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 45 Gizem yayınları

E. Read the following text. Who is it about?(Aşağıdaki metni okuyun. Kim hakkında?)

Nene Hatun

F. Read the text again and fill in the timeline below with the events (a-g)(Metni tekrar okuyun ve aşağıdaki zaman çizelgesini olaylarla doldurun (a-g) )

1857: c
1937: a
1955: b
2009: e
1877: f
1952: g
2000: d

G. Find these words in the text. Then use the correct words to complete the sentences.(Bu kelimeleri metinde bulun. Sonra cümleleri tamamlamak için doğru kelimeleri kullanın.)

 1. front line
 2. veterans
 3. mausoleum

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 47 Gizem yayınları

A. Look at activity B in While You Read. Find the following idiom in the last paragraph.Circle the correct alternative.(Okurken B aktivitesine bakın. Son paragrafta aşağıdaki deyimi bulun. Doğru alternatifi bulun.)

happy

B. Look at activity E in While You Read. Find the following idiom in the first paragraph. Choose the correct answer.(Okurken E aktivitesine bakın. İlk paragrafta aşağıdaki deyimi bulun. Doğru cevabı seç.)

b. You’re experiencing a difficult period and you have a lot of problems.

10.Sınıf İngilizce Gizem Yayınları TÜM ÜNİTELER CEVAPLARI

Bunlara Baktınız mı?

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Gizem Yayınları

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır.