10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Gizem Yayınları 2.Ünite (23-36 Sayfalar) Plans

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Gizem Yayınları 2.Ünite (23-36 Sayfalar) Plans
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 2 Ortalama: 2]

10.Sınıf Gizem İngilizce Kitabı 2.Ünite Cevapları. 10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Gizem Yayınları Cevapları 2.Ünite (23-36 Sayfalar) Plans

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Üniteleri

 • 1.ÜNİTE: SCHOOL LIFE (9-22 Sayfalar)
 • 2.ÜNİTE: PLANS (23-36 Sayfalar)
 • 3.ÜNİTE: LEGENDARY FIGURES (37-48 Sayfalar)
 • 4.ÜNİTE: TRADITIONS (49-60 Sayfalar)
 • 5.ÜNİTE: TRAVEL (61-74 Sayfalar)
 • 6.ÜNİTE: HELPFUL TIPS (75-88 Sayfalar)
 • 7.ÜNİTE: FOOD AND FESTIVALS (89-102 Sayfalar)
 • 8.ÜNİTE: DIGITAL ERA (103-116 Sayfalar)
 • 9.ÜNİTE: MODERN HEROES AND HEROINES (117-128 Sayfalar)
 • 10.ÜNİTE: SHOPPING (129-142 Sayfalar)

10.Sınıf İngilizce 2.Ünite Kelimeleri

 • accept:kabul etmek
 • achieve:başarmak
 • anniversary:yıldönümü
 • celebrate:kutlamak
 • celebration:kutlama
 • ceremony:tören
 • competition:yarışma
 • contest:yarışma
 • fail:başarısız
 • fancy dress party:kostüm partisi
 • goal:hedef
 • graduation:mezuniyet
 • meet up:buluşmak
 • mention:Anma
 • mess:dağınıklık
 • national:Ulusal
 • organize:düzenlemek
 • planner:planlamacı
 • refuse:çöp
 • represent:temsil etmek
 • schedule:program
 • shopping list:alışveriş listesi
 • suggestion:öneri
 • talent:yetenek
 • vending machine:otomat
 • wedding:düğün

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Gizem Yayınları 2.Ünite

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 24 Gizem yayınları

Before You View

A.Label the pictures with the celebration types in the list below.(Aşağıdaki listede yer alan kutlama türlerine ait resimler.)

1.birtday party

2.wedding ceremony 

3.gradutaion ceremony

4.dinner party

5.surprise party

6.fancy dress party

7.house warning party

8.garden party 

9.wedding anniversary

B.Discuss the following questions in pairs.

1.Which celebration types are popular in your country?(Ülkenizde hangi kutlama türleri popüler?)

Birtday parties, wedding ceremonies graduation ceremonies, dinner parties, surprise parties , wedding anniversaries and garden parties are popular n our country.

2.Do you celebrate your family members birthdays?(Ailenizin doğum günlerini kutlar mısınız?)

Yes, I do (I,usaually organize a party.I also buy a gift )

3.Which of the following do you include when you organize  a party ?(
Bir partiyi organize ederken aşağıdakilerden hangisini dahil ediyorsunuz? )

Balloons, gifts,music, cake ,cookies and drinks.

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 25 Gizem yayınları

While You View

IDIOMS/ PROVERBS CORNER

A.Watch  the video.What type  celebration are Amy.Betty and James organizing? Choose the correct answer.(Videoyu izleyin. Ne tür bir kutlama Amy.Betty ve James düzenliyor? Doğru cevabı seç. )

b.a wedding anniversary.

B.Watch the video again and choose the correct answer.

1.a 

2.b

3.c 

4.b 

5.a

6.c

7.b

After You View

1.Do you and your family celebrate your parent’s wedding anniversary every year?(Siz ve aileniz her yıl ebeveyninizin evlilik yıldönümünü kutlar mısınız? )

Yes, we do.

2.Have you ever organized a surpise party for them? If yes how did they feel?(Hiç onlar için bir sürpriz partisi organize ettiniz mi? Evet ise nasıl hissettiler? )

Yes, I have.They felt very happy.

1.over the moon: very happy

2.throw the party: have/organize/arrenge the party

3.give me hand  : help me.

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 28 Gizem yayınları

Before You Listen

A.Read the dialogue below.Can you guess the mearning of this expression?(Aşağıdaki diyalogu okuyun. Bu ifadenin e-postasını öğrenebilir misiniz? )

Do you fancy playing tennis? Would you like to play tennis? / Do you want to play tennis.

While You Listen

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 29 Gizem yayınları

D.Listen to the following conservations and fill in the missing words.(Aşağıdaki muhafazaları dinleyin ve eksik kelimeleri doldurun.)

1. 2 p.m.

2.Friday

3.8.30 a.m

4.an engineer

5.a big company

6.gym

7.play volleyball.

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 31 Gizem yayınları

C.Work in pairs . Match the sentences to make the dialogues and then act then out.(Çiftler halinde çalışın. Diyalogları yapmak için cümleleri kullanın ve ardından işlemleri yerine getirin.)

1.d

2.g 

3.c

4.a

5.e

6.f

7.b

D.Work with a different partner.Use your own words to complete the dialogues and act them out.(Farklı bir ortakla çalışın Diyalogları tamamlamak ve bunları uygulamak için kendi kelimelerinizi kullanın.)

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 33 Gizem yayınları

While You Read

A.Read Dora’s planner below and circle the correct alternative.(Dora’nın planlayıcısını aşağıda okuyun ve doğru alternatifi daire içine alın.)

It’s daily.

B.Read the planner again.Which of the following information can we inter about Dora? Tick the correct statements.(Planlayıcıyı tekrar okuyunuz. Aşağıdaki bilgilerden hangisini Dora hakkında çıkartabiliriz? Doğru ifadeleri işaretleyin.)

 1. she is not a housewife
 2. she has some health problems with her teeth
 3. she has got children
 4. her grandmother is still alive

C.Read the statements below.Then read Dora’s planner for the next day again and circle T for true or F for false for each statement.(Aşağıdaki ifadeleri okuyun. Ardından Dora’nın planlayıcısını bir sonraki gün için tekrar planlayın ve T’yi doğru olarak çevirin veya her bir ifade için F değerini yanlış çevirin.)

 1. T
 2. T
 3. F
 4. F
 5. F
 6. F
 7. T
 8. F

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 34 Gizem yayınları

d. Read the following text. Does it include Aldin’s plans about education? (Aşağıdaki metni okuyun. Aldin’in eğitim konusundaki planlarını içeriyor mu?)

CEVAP:D

ANSWER OF PART G:

 1. B
 2. C
 3. A

10.Sınıf İngilizce Gizem Yayınları TÜM ÜNİTELER CEVAPLARI

Bunlara Baktınız mı?

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Gizem Yayınları

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır.