10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Gizem Yayınları 1.Ünite (9-22 Sayfalar) School Life

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Gizem Yayınları 1.Ünite (9-22 Sayfalar) School Life
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 6 Ortalama: 4.8]

10.Sınıf Gizem İngilizce Kitabı 1.Ünite Cevapları. 10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Gizem Yayınları Cevapları 1.Ünite (9-22 Sayfalar) School Life

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Üniteleri

 • 1.ÜNİTE: SCHOOL LIFE (9-22 Sayfalar)
 • 2.ÜNİTE: PLANS (23-36 Sayfalar)
 • 3.ÜNİTE: LEGENDARY FIGURES (37-48 Sayfalar)
 • 4.ÜNİTE: TRADITIONS (49-60 Sayfalar)
 • 5.ÜNİTE: TRAVEL (61-74 Sayfalar)
 • 6.ÜNİTE: HELPFUL TIPS (75-88 Sayfalar)
 • 7.ÜNİTE: FOOD AND FESTIVALS (89-102 Sayfalar)
 • 8.ÜNİTE: DIGITAL ERA (103-116 Sayfalar)
 • 9.ÜNİTE: MODERN HEROES AND HEROINES (117-128 Sayfalar)
 • 10.ÜNİTE: SHOPPING (129-142 Sayfalar)

10.Sınıf İngilizce 1.Ünite Kelimeleri

 • accuracy: doğruluk
 • achieve: başarmak
 • adverb: zarf
 • affect :etkilemek
 • belong:ait olmak
 • biology:biloji
 • checklist:kontrol listesi
 • citizenship:vatandaşlık
 • compulsory:zorunlu
 • discipline:disiplin
 • do research:araştırmak
 • entry:giriş
 • excellent:mükemmel
 • explain:açıklamak
 • fluency:akıcılık
 • greet:karşılamak
 • idiom:deyim
 • last:son
 • necessary:gereklilik
 • noun:isim
 • obey rules:kurallara uymak
 • optional:isteğe bağlı
 • pastime:eğlence
 • peer evaluation:akran değerlendirme
 • proverbatasözü:
 • pupil:çırak,stajyer
 • revise:gözden geçirmek
 • revision:gözden geçirme
 • satisfactory:tatmin edici
 • stressed:stresli
 • submit:sunmak
 • take an exam:sınava girmek
 • take notes:Not almak
 • term:dönem
 • unsatisfactory:yetersiz
 • verb:fiil
 • video blog:video bloğu

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Gizem Yayınları 1.Ünite

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 10 Gizem yayınları

A.Look at the picture.Discuss the questions wiht your partner.(Resme bakın. Eşinizle birlikte soruları tartışın.)

1.Where do you think the teenagers are? I think they are at the school.

2.Do you think they are friends? Yes, I think they are friends.

3. What are they doing They are talking/ having a conservation.

  B. Work in groups of 4 and fill in the following lists.(4 kişilik gruplar halinde çalışın ve aşağıdaki listeleri doldurun.)  

School subjects; maths, Turkish, English, history, art, geography, physics, chemistry, music, PE.

Free time activities; playing basketball, playing volleybal, play table tennis, playing tennis, dancing, swimmig, drawing, playing a musical.

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 11 Gizem yayınları

QUESTIONNAIRE

B. Read the statements below. Then watch the video again and circle T for true or F for false for each statement.(Aşağıdaki ifadeleri okuyun. Sonra videoyu tekrar izleyin ve her bir ifade için T’yi doğru olarak, F’yi de yanlış olarak işaretleyin.)

1. Steve and his family live in a big flat. (F) He lives in a house. 

2. He has got two brothers. (F)  He doesn’t have anysisters or brothers.

3. His father works as an engineer. (T)

4. His mother is a nurse at a hospital. (F)  She is a dentist.

5. He always walks to school. (T)

6. He thinks maths is interesting. (T)

7. He likes listening to pop music. (F)  He likes rock music

8. He loves playing basketball. (T)

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 13 Gizem yayınları

Before You Listen

A. Read the questions in the table below. First, write your own answers as in the example. Then ask the questions to your partner and write his/her answers in the last column.(Aşağıdaki tablodaki soruları okuyun. İlk önce örnekteki gibi kendi cevaplarınızı yazınız. Ardından soruları eşinize sorun ve cevaplarını son sütuna yazın.)

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 14 Gizem yayınları

B. Listen to David and Mrs. Williams again. Complete the following paragraph(David ve Bayan Williams’ı tekrar dinleyin. Aşağıdaki paragrafı tamamlayın)

 1. unhappy
 2. stressed
 3. stunt plan
 4. last minute
 5. revises
 6. successful
 7. healthy food

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 16 Gizem yayınları

A. Read the questions below. Check the words in bold. Use a dictionary if you need to.(Aşağıdaki soruları okuyun. Kalın harflerle kelimeleri kontrol edin. Gerekirse bir sözlük kullanın.)

Do you go to a high school?

What school subjects are compulsory for you this year?

What school subject are optinional?

Do pupils have to wear uniforms at your school?

  B. Read the words in bold again and complete the table with them.(
Kalın yazılan kelimeleri tekrar oku ve tabloyu onlarla tamamla.)

. While You Read A. Read the paragraph and choose the correct answer.

Adjectives: good-bad-old-difficult-beautiful

Nouns: teacher-pencil-classroom-friend-desk-book

A.Read the paragraph and choose the correct answer.

c.both.  

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 17 Gizem yayınları

B. Read the paragraph again and complete the diagrams.(Paragrafı tekrar okuyunuz ve diyagramları tamamlayınız.)

 C.Read the following text and choose the best title for it.

a.My Daily Routine

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 18 Gizem yayınları

D. Read the text again and complete the diagram as in the example.

A. Think about your daily routine and make notes below. Then work in groups of

4. Use your notes and present your daily routine to your group members.

Read the optional subjects in the list. Which one(s) would you like to choose? Why?

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 19 Gizem yayınları

B. Work in paris. Express your opinions about questions.(Pariste çalışmak. Sorular hakkındaki görüşlerinizi ifade edin.)

Give reasons for your answers. -Pupils should make study plans.

They should revise regularly.

They shouldn’t for exams at the last minute.

They should avoid stress.

They should sleep well and eat healty food before exams.

They should do homework. They should listen to their teachers carefully.

They should ask their teachers for help if necessary.

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 21 Gizem yayınları

A.Look at the picture. What do you think the teacher and his students are talking about?

Proverbs

B. Read the conversation and check your answer. Then read again and fill in the gaps with the correct proverbs.(Sohbeti okuyun ve cevabınızı kontrol edin. Sonra tekrar okuyun ve boşlukları doğru atasözleri ile doldurun.)

1.I lost my last job, but soon afterwards I found a newone and I like this one more. Every cloud has a silver lining.

2.It is easier to be successful if you know a lot of information. When you know more, ypu can control events more easily

  Knowledge is power

 C.Are there any proverbs with similar meanings in your language?

1. Yes, (Her şerde bir hayır vardır. / Her gecenin bir sabahı vardır.)

2. Yes. (çok bilenle bir bilen bir tutulamaz.)

10.Sınıf İngilizce Gizem Yayınları TÜM ÜNİTELER CEVAPLARI

Bunlara Baktınız mı?

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Gizem Yayınları

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 6 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır.